Haasteen alkaessa jokaiselle osallistujalle arvotaan teema sekä kaksi pakollista elementtiä, jotka tavalla tai toisella määrittävät zinen sisältöä. As the challenge starts each participant will be randomly assigned a theme plus two mandatory elements which will, to some extent, shape the zine content.
VUODEN 2022 ZINETONISSA… IN ZINETON 2022…
ZINETEEMAT OLIVAT: ZINE THEMES WERE:
 1. Kultaiset merkit / Golden signs
 2. Kypsät hedelmät / Ripe fruits
 3. Herkkä toimitus / Delicate delivery
 4. Reunamerkintöjä / Margin notes
 5. Villi kasvio / Wild herbarium
 1. Golden signs / Kultaiset merkit
 2. Ripe fruits / Kypsät hedelmät
 3. Delicate delivery / Herkkä toimitus
 4. Margin notes / Reunamerkintöjä
 5. Wild herbarium / Villi kasvio
& PAKOLLISET ELEMENTIT: & MANDATORY ELEMENTS:
 1. Hyvinvointivinkki / Wellness tip
 2. Naamio / Mask
 1. Wellness tip / Hyvinvointivinkki
 2. Mask / Naamio
MITEN TULKITA TEEMOJA JA ELEMENTTEJÄ? HOW TO INTERPRET THE THEMES AND ELEMENTS?
Annettu teema toimii koko zinen olemuksena. On kuitenkin täysin kiinni sinusta miten tulkitset teeman tai siinä esiintyvät sanat – kannustamme vapaaseen assosiointiin!

Jos teema olisi “ällö sarjakuva”, sinulla on valta kuvitella mitä tahansa limaisista olennoista pahoinvointia herättävään käytökseen - tai jotain aivan muuta!

Halutessasi sarjakuva voi olla zinen muoto tai voit harkita vaihtoehtoista tapaa kuten kiehtovaa valokuvasarjaa tai kertomuksen luomista, jonka keskipisteenä on ärtymystä herättävä sarjakuva – anna mielikuvituksesi laukata!

Pakolliset elementit voidaan sisällyttää työhösi monin tavoin. Jos elementti olisi esimerkiksi omena, sinulla on vapaus esitellä se hienovaraisena luonnoksena sivun kulmassa, kokeilla omenan muotoista zineä tai kirjoittaa runo herkullisen omenapiirakan haaveilijasta.
The given theme will serve as the defining essence of the entire zine. However, you have complete freedom in how you interpret and incorporate the theme or its associated words – we encourage you to unleash your imagination!

For instance, if the theme were 'a disgusting comic,' you have the power to envision 'disgusting' as anything from slimy creatures to a nauseating experience – or something entirely different! If you wish, you can choose 'a comic' as the medium or consider exploring alternative avenues such as a captivating photo series or even crafting a narrative centered around a cringe-inducing comic – let your imagination soar!

The mandatory elements can be incorporated into your work in numerous ways. For instance, if the element were an apple, you have the freedom to showcase it as a subtle sketch in the corner of a page, experiment with a zine shaped like an apple, or weave a tale where a character daydreams about a delectable apple pie.