Zineton on haaste, jota ei voi hävitä tai voittaa. Jokainen valmis ja keskeneräinenkin zine on juhlan arvoinen!

Sitoutumalla pelisääntöihin ja turvallisemman tilan periaatteisiin jokainen osallistuja ottaa vastuuta tasa-arvoisen yhteisön rakentamisesta, jossa on helpompi toteuttaa itseään.
Zineton is a challenge which you cannot lose or win. Each finished and unfinished zine is worth celebrating!

By committing to the rules and the safer space principles, each participant takes responsibility for creating an equal community where it is easier to express oneself.
YHTEISET PELISÄÄNNÖT GENERAL RULES
  • Älä varasta tai plagioi toisten työtä. Muista viittaukset teoksia lainatessa.
  • Jos zinesi käsittelee kriittisesti esim. väkivaltaista, transfobista, ableistista, homofobista tai rasistista kieltä tai kuvastoa, kerrothan siitä Zineton Crew’lle teoksen palautuksen yhteydessä, jotta voimme yhdessä miettiä tarvitseeko teos sisältöhuomion.
  • Galleriassa julkaistavien zinejen tulisi soveltua kaikenikäisille. Fyysisissä näyttelyissä valvonta on helpompaa ja voimme näyttää harkitusti myös K18-materiaalia.
  • Zineton saattaa käyttää zineäsi Zineton-tapahtumien markkinoinnissa. Zinesi voidaan asettaa esille Zinetonin järjestämiin näyttelyihin ja tapahtumiin. Mainitsethan palautuksen yhteydessä jos et toivo tätä.
  • Don’t steal or plagiarize. Make sure to mention the sources you used.
  • Your zine can cover sensitive topics such as violence, transphobia, or racism but approach them critically. When submitting your zine, Please notify the Zineton crew if your zine includes any such content. Together, we can decide if a content note is necessary.
  • The zines published in the gallery should be suitable for all ages. In physical exhibitions, supervision is easier and we might display R-rated material as well.
  • Zineton may use your zine for our own Zineton event marketing purposes, and your zine may be displayed at exhibitions and events organized by Zineton. Please mention if you do not wish this.
PERIAATTEET TURVALLISEMMAN
nettiympäristön / keskustelun / tapahtumien / yhteistoiminnan rakentamiseksi
PRINCIPLES FOR CREATING SAFER
web environments / communication / events / coaction
Kunnioitus & kannustus
Annetaan tilaa ja kunnioitetaan kaikkien tapaa osallistua sekä kommunikoida. Jokainen on samanarvoinen. Huolehditaan toinen toisistamme. Otetaan huomioon myös eri kieltä puhuvat mahdollisuuksiemme mukaan.

Oletukset & yleistykset
Vältetään oletusten tekemistä. Emme voi tietää muiden sukupuolta, pronomineja, taustaa, seksuaalisuutta, toimintakykyä tai esimerkiksi varallisuutta ulkoisten ominaisuuksien, iän tai puhetyylin perusteella. Jokaisella on oikeus määritellä tai olla määrittelemättä itseään.

Syrjinnän ehkäiseminen
Sitoudutaan ehkäisemään syrjintää sen eri muodoissa (rasismi, kolorismi, ksenofobia, seksismi, cisseksismi, homofobia, transfobia, islamofobia ja kaikki uskonnollisen syrjinnän muodot, luokkasyrjintä, vammaisten syrjintä, lihavuusfobia, ikäsyrjintä jne.)

Luvan pyytäminen
Pyydä lupa koskettamiseen tai kuvan ottamiseen. Kritiikin hetkellä kuuntele, pyydä anteeksi ja korjaa tarvittaessa käytöstäsi. Näyttelytaiteesta voi lähtökohtaisesti aina ottaa kuvia ellei toisin mainita. Kuvia käytettäessä mainitse taiteilijan nimi mahdollisuuksien mukaan.

Jaettu vastuu
Mikäli jokin tilanne tuntuu epämukavalta ja/tai todistat epäasiallista kohtelua, älä jää sivustakatsojaksi vaan puutu tilanteeseen tai kerro tilanteesta järjestäjille (Zineton crew), jotka voivat auttaa tai tukea asiassasi.
Support & Respect
Let’s give space and respect everyone’s right to participate and communicate how they wish. Everyone should be treated equally. Let’s take care of each other. We also take into account those who speak different languages, the best we can.

Assumptions & Generalizations
Let’s avoid making assumptions. You cannot know others' gender, background, sexuality, abilities, wealth etc. based on their external features, age or speech style. Everyone has a right to self-determination.

Preventing discrimination
Let’s commit to preventing discrimination in all of its forms (racism, colourism, xenophobia, sexism, cissexism, homophobia, transphobia, Islamophobia and all forms of religious discrimination, class discrimination, ableism, fatphobia, ageism etc.)

Consent
Don’t touch and or photograph others without their permission. Accept criticism: listen, apologize and correct your behaviour when necessary. Photographing zines at the exhibition doesn't require permission unless stated otherwise. When using pictures, mention the name of the artist if possible.

Shared Accountability
If you encounter a situation that makes you feel uncomfortable and/or you witness improper treatment, don't remain a bystander. Please approach the Zineton crew if you need support.
Järjestäjiin eli Zineton Crew’hun saat yhteyden sähköpostitse or at Discord- ja Instagram-tilin kautta. Zinetonin tapahtumissa järjestäjät ovat yleensä fyysisesti myös paikan päällä sinua varten.
Contact Zineton Crew either by email ja Zinetonin Discord or Instagram channels. At our events, the organizers are on-site to help you.