ZINETONIN PERIMMÄINEN TARKOITUS ON TEKEMISESSÄ ITSESSÄÄN THE ULTIMATE PURPOSE OF ZINETON IS IN THE MAKING ITSELF
Onnistumista ja valmista lopputulosta tärkeämpää on kokeilu ja oleskelu mielekkään taiteilun äärellä. Tekemiseen ryhtyminen, kömmähdykset, lepohetket sekä loppuspurtit ovat kaikki arvokkaita prosessin vaiheita.
We at Zineton value experimenting and wandering around pleasant artistry, rather than aiming for success and a ready, finalized product. Taking action, blundering, moments of rest and the final acceleration are each valuable steps of the process.
YHTEISET PELISÄÄNNÖT THE COMMON RULES
Kunnioita toisten oikeuksia. Älä varasta äläkä plagioi toisten työtä. Muista myös asialliset viittaukset toisiin teoksiin tai lähdemateriaaleihin.

Zinet eivät saa sisältää rasistista, seksististä, homofobista, transfobista, cis-seksististä tai ableistista sisältöä. Zine voi kertoa seksismin kohtaamisesta, mutta teos ei itsessään saa olla kritiikittömän seksistinen.

Zinetoniin ovat tervetulleita kaikenikäiset osallistujat. Online-galleriassa esiteltäviltä zineiltä edellytetään soveltuvuutta kaikenikäisille. Myös K18-materiaali on tervetullutta haasteeseen, mutta sitä emme julkaise verkossa. K18-materiaalia sisältävä teos voidaan kuitenkin lähtökohtaisesti esitellä fyysisessä zinenäyttelyssä, jossa sisältövaroituksista ilmoittaminen ja ikärajojen valvominen on helpompaa kuin internetissä.

Mikäli zinesi sisältää mahdollisesti häiritsevää tai triggeröivää sisältöä (esim. jos sen käsittelemä aihe on rasismin tai seksismin kohtaaminen), mainitsethan siitä Zineton Crew’lle palautuksen yhteydessä. Tuumitaan yhdessä kuinka ja missä mahdollistamme zinen esittämisen.

Zinetoniin osallistuvat sitoutuvat noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita yhteisissä juhlissa ja yhteistoiminnassa. Näihin periaatteisiin voit tutustua Alakulttuurikeskus Loukon sivuilla:

www.kulttuuriloukko.fi/loukko/loukon-saannot

Zine voidaan jättää julkaisematta mikäli siinä ei noudateta yhteisiä pelisääntöjä. Olemme tällöin yhteydessä zinen tekijöihin asian perustelun sekä dialogin merkeissä.

Zineton saattaa käyttää zineäsi tapahtuman markkinoinnissa. Mainitsethan erikseen jos et syystä tai toisesta toivo tätä.

Jos jokin asia jäi mietityttämään, otathan yhteyttä Zineton Crew’hun:

zinetonfinland@gmail.com
Respect others. Don’t steal or plagiarize others' works. Remember to include appropriate references to other works or the source material.

Zines are not allowed to include racist, sexist, homofobic, transfobic, cis-sexist or ableistic material. A zine can tell about encountering racism, for example, but the work and the content itself is not allowed to be racist.

People of all ages are welcome to participate in Zineton. The zines that are presented in an online-gallery need to be suitable for all ages. R-rated material is also welcome, however we do not publish that on our website. In principle, a creation that includes R-rated material can be presented in a physical zine exhibition, where it is easier to put up content warnings and control the age limits.

If your zine includes possibly triggering material (for example, if the topic is encountering racism or sexism) do mention it to Zineton Crew when returning your zine. Let’s figure out together how and where the zine will be presented.

Those participating Zineton also commit to the safer space principles when attending Zineton events or activities. See the safer space principles on Alakulttuurikeskus Loukko’s page:

www.kulttuuriloukko.fi/loukko/loukon-saannot

A zine can be left out from the exhibition and from the gallery if it does not follow the common rules. In this case we will contact the zinemakers to have an open dialogue and to let them know about our decision.

Zineton might use your zine in the event marketing. Do mention it if you do not wish us to use your zine for any marketing purposes.

If you have any questions, contact the Zineton Crew:

zinetonfinland@gmail.com